ผู้ป่วย Covid ระยะยาวกำลังมองหาการรักษา ‘ล้างเลือด’ ทดลองในต่างประเทศ, การสอบสวนพบว่า

ผู้คนหลายพันคนที่มีอาการทรุดโทรมของ covid เป็นเวลานานกำลังเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาการรักษาที่มีราคาแพงแต่ไม่ได้รับการพิสูจน์ เช่น “การล้างเลือด” ตามการสอบสวนของ The BMJ และ ITV News ที่เผยแพร่ในวันนี้ ผู้ป่วยกำลังเดินทางไปที่คลินิกเอกชนในไซปรัส เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อรับการตรวจ apheresis ซึ่งเป็นการกรองเลือดที่ปกติใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไขมันที่ไม่ตอบสนองต่อยา และการบำบัดด้วยการต้านการแข็งตัวของเลือด แต่ผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามว่าควรเสนอการรักษาแบบรุกรานเหล่านี้โดยไม่มีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ ITV...