Louis Vuitton ลดอุณหภูมิและการใช้แสงในร้านค้าเพื่อประหยัดพลังงาน

LVMH ประกาศมาตรการหลังจาก Emmanuel Macron เรียกร้องให้ฝรั่งเศสลดการใช้พลังงาน LVMH กล่าวว่าไฟที่ร้านค้าจะถูกปิดตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 07.00 น. ภาพ: Laurent Emmanuel/AP LVMH เจ้าของLouis Vuittonวางแผนที่จะลดอุณหภูมิเทอร์โมสตัตที่ร้านค้าทั่วโลก เพื่อเป็นมาตรการประหยัดพลังงานส่วนหนึ่งในฤดูหนาวนี้ กลุ่มบริษัทฝรั่งเศสจะปิดไฟที่ร้านค้าก่อนหน้านี้เช่นกัน โดยเริ่มในฝรั่งเศสในเดือนตุลาคม...