FDA อนุมัติเครื่องช่วยฟังที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์

กฎใหม่สามารถช่วยผู้บริโภคได้ 2,800 เหรียญสหรัฐสำหรับเครื่องช่วยฟังคู่หนึ่งเจ้าหน้าที่กล่าว ในความพยายามที่จะลดต้นทุนของเครื่องช่วยฟังและทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีจำหน่ายในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สรุปคำตัดสินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการได้ยินเล็กน้อยถึงปานกลางสามารถซื้อเครื่องช่วยฟังที่เคาน์เตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ใบสั่งยา Matthew Perrone แห่ง Associated Press (AP) ระบุว่า เครื่องช่วยฟังอาจมีราคาสูงกว่า 5,000 ดอลลาร์และ Medicare ไม่ครอบคลุมถึงค่าดังกล่าว...